Που κάνει στάση; Wo hält er?

Zu beachten ist, dass κάνω (machen) oft in festen Verbindungen gebraucht wird. Wir kennen es schon in Τι κάνετε; Wie geht es euch/Ihnen? Jetzt sehen wir es in: Που κάνει στάση; Wo hält er? (wörtlich: Wo macht er halt/Station?).

Eine weiter Art dieser Verbindung ist: Πόση ώρα κάνει; Wie lange (wörtlich: wie viel Zeit) brauch! er? (z. B. der Autobus bis er ankommt).

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.