Περνάει από το Σύνταγμα -der Bus fährt über den Syntagma-Platz

Περνάει από το Σύνταγμα. Er (d. h. der Bus) fährt über den Syntagma-Platz/kommt am Syntagma-Platz vorbei. Περνάω/περνώ vorbeigehen/-fahren, ein Verb des Typs 2 und steht häufig mit der Präposition από im Sinne von an, (hin)durch.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.