Περιμένεις κανέναν; Wartest du auf jemanden?

Περιμένεις κανέναν; Wartest du auf (irgend)jemanden? In diesem Beitrag  ist uns κανένας, καμιά, κανένα bereits in adjektivischer Funktion, also in der Bedeutung (irgend)ein, -e, -es, begegnet.
Hier haben wir es jetzt mit κανένας in seiner substantivischen Anwendung zu tun. Es bedeutet dann (irgend)jemand. Ζ. Β. Βλέπεις κανέναν; Siehst du (irgend)jemanden? Man beachte das End im maskulinen Akkusativ
.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.