εκείνη η κυρία – die Dame dort

εκείνη η κυρία jene Dame, die Dame dort (drüben) Das auch adjektivisch gebrauchte Demonstrativpronomen εκείνος –η -ο ähnelt αυτός –ή -ό (siehe den Beitrag: αυτός als Adjektiv); seine wörtliche Entsprechung ist jener, -e, -es.
Es bezeichnet Personen oder Dinge, die sich etwas weiter weg vorn Sprecher befinden (räumlich oder zeitlich), als es bei Verwendung von αυτός der Fall wäre. Ebenso wie bei diesem muss auch bei εκείνος der bestimmte Artikel vor dem zugehörigen Substantiv stehen: αυτή η κυρία diese Dame (hier), εκείνη η κυρία die Dame dort (drüben), αυτά τα γλυκά diese Süßigkeiten, εκείνα τα γλυκά jene Süßigkeiten.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.