Κοντά σε und απέναντι από – Präpositionen

Κοντά σε (nahe) bei und απέναντι από gegenüber (von) sind zwei weitere Präpositionen, die, wie einfaches σε und από, mit dem Akkusativ stehen.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.