Η Αθήνα έχει λίγους κήπους

Η Αθήνα έχει λίγους κήπους. Athen hat wenig(e) Gärten. Wir sind λίγο schon als einem indeklinablen Wort (Adverb), das ein Adjektiv näher bestimmt, schon begegnet (siehe hier). Jetzt sehen wir λίγος-η-ο als Adjektiv vom Typ l vor einem Substantiv.

Man beachte, dass auch dieses Adjektiv, wenn es ein pluralistisches Substantiv näher bestimmt, natürlich selbst pluralische Form annehmen muss, während im Deutschen die Begriffe wenig und viel sehr häufig undekliniert bleiben. Einige Beispiele:

Adverbiell: Είναι λίγο κουρασμένη. Sie ίsι ein wenig/etwas müde.
Adjektivisch: λίγα παιδιά, wenig(e) Kinder, λίγοι άνθρωποι, wenig(e) Menschen/Leute
λίγες ομπρέλες, wenig(e) Regenschirme, θέλω λίγο ουίσκι. Ich möchte ein wenig/etwas Whisky.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.