Εσείς, εμείς … Nominativ der Personalpronomen

Εσείς, εμείς … Nominativ der Personalpronomen  Εσείς  ihr/ Sie ist der Nominativ des Personalpronomens der 2. Person Plural (du, ihr) und zugleich die Höflichkeitsform (= deutsch Sie), auch für nur eine angeredete Person. Alle Formen im Nominativ können wir aus der Tabelle unten entnehmen

Singular Plural
εγώ ich εμείς εμείς wir
εσύ du εσείς ihr/Sie
αυτός -ή- ό er/sie/es αυτοί sie

Zu beachten ist, dass diese Pronomen u. a. auch immer dann zu setzen sind, wenn kein Prädikat (Verb) folgt, z. B.: Μαρία: Εγώ όχι. Ich nicht. Παπάς: Εσύ, Αντρέα; (und) du, Andreas? 

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.