θέλεις, θέλετε – κάνεις, κάνετε

θέλεις, θέλετεκάνεις, κάνετε  Wir haben es hier mit den Endungen der 2. Person (du, ihr) der regelmäßigen Verben vom Typ 1 zu tun. Im Singular εις im Plural ετε. Wir kennen damit alle Präsens-Endungen aktiver, regelmäßiger, nicht auf der Endung betonter Verben im Singular, , -εις, -ει und im Plural ουμε, ετε, ουν.

Singular Plural
θέλω ich will θέλουμε wir wollen
θέλεις du willst θέλετε ihr wollt/Sie wollen
θέλει er/sie/es will θέλουν sie wollen

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.