Το Σύνταγμα – Landeskundliche Erläuterung

Το Σύνταγμα, ausführlicher Πλατεία Συντάγματος, Syntagma-Platz (wörtlich: Verfassungsplatz), ist einer der zentralen Platze und Wahrzeichen Athens. An ihm befindet sich das Parlamentsgebäude und ganz in der Nähe ist: ο Εθνικός Κήπος, der Nationalgarten.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.