μια κυρία – eine Dame

μια κυρία eine Dame: Man beachte, dass κυρία ohne einem folgenden Namen unserem Begriff „Dame“ entspricht, während es vor dem Namen mit Frau wiederzugeben ist: η κυρία Παναγόπουλου Frau Panagopulos.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.