Κι εγώ είμαι Αυστριακός

Κι εγώ είμαι Αυστριακός. Auch ich bin Österreicher.
Εμείς μένουμε στην Αθήνα. Wιr (betont) wohnen in Athen.
Αυτοί έχουν (ένα) διαμέρισμα. Sie/die haben eine Wohnung.

Wir wissen bereits, dass Personalpronomen als Subjekt im Allgemeinen im Griechischen nicht nötig sind. Im Falle des Gegensatzes zweier Subjekte oder zum Zweck sonstiger Hervorhebung müssen sie aber gesetzt werden. Es handelt sich hierbei um die Fälle, wo man im Deutschen die Pronomen lauter ausspricht (betont).

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.