μια μικρή εκκλησία

μια μικρή εκκλησία eine kleine Kirche.  Wir kennen ένα schon als neutralen unbestimmten Artikel ein und zugleich als Zahlwort eins. Μια ist das unregelmäßige Femininum hierzu. Es kann auch zweisilbig (besonders als Zahlwort) ausgesprochen werden (μία).

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.