κανένας, καμιά, κανένα – Indefinitpronomen

Υπάρχει καμιά καλή ταβέρνα; Gibt es (irgend)eine gute Taverne?

Δεν υπάρχει καμιά. Es gibt (überhaupt) keine.
Υπάρχει  κανένα τραπέζι;  Gibt es (irgend) einen Tisch? (gemeint: freien Tisch.)
Δεν υπάρχει κανένα. Es gibt (überhaupt) keinen.

Κανένας, καμιά, κανένα ist ein Indefinitpronomen (αόριστη αντωνυμία, unbestimmtes Fürwort) und Adjektiv, das aus dem Stamm κα(ν)- und dem unbestimmten Artikel/Zahlwort ένας, μια, ένα besteht. Es entspricht annäherungsweise unserem irgendein, -e, -, kann aber häufig auch einfach mit dem deutschen unbestimmten Artikel wiedergegeben werden. Manchmal entspricht es auch unserem Plural; so können obige Fragen auch mit Gibt es gute Tavernen? und Gibt es (freie) Tische? übersetzt werden. In verneinten Sätzen entspricht die Verwendung des Indefinitpronomens häufig den deutschen Konstruktionen mit dem Adverb überhaupt.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.