Συγνώμη! Βεβαίως, Ένα λεπτό!

Συγνώμη! Verzeihung/Entschuldigung! Βεβαίως Gewiss/bestimmt. Ένα λεπτό! Nur eine Minute!/einen Augenblick. Drei häufig vorkommende Ausdrücke für den Fall, dass man sich entschuldigen, etwas nachdrücklich bestätigen oder jemanden bitten möchte, kurz zu warten.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.