Ποιος – als Adjektiv oder Fragepronomen

Ποιος-α-ο ist entweder ein Adjektiv (Typ 2) mit der Bedeutung welcher, -e, -es oder ein Fragepronomen in der Bedeutung wer. Der maskuline  Akkusativ Singular hat ein End , jedenfalls in der Bedeutung wen. Ähnlich wird αυτός ήό dieser, -e, -es substantivisch und adjektivisch gebraucht, bekommt im maskulinen Akkusativ Singular aber immer ein End :

Ποιο φάκελο προτιμάτε; Welchen Umschlag mögen Sie (am liebsten)? ABER:
Ποιον προτιμάτε; Welchen/Wen mögen Sie lieber?
Προτιμώ αυτόν το φάκελο. Ich mag diesen Umschlag (am liebsten). UND:

Προτιμώ αυτόν. Ich mag diesen/ihn lieber.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.