καπνίζει (πάρα) πολύ

καπνίζει (πάρα) πολύ. Sie raucht (sehr) viel. Den Begriff πολύ kennen wir als häufige Anwendung vor einem Adjektiv oder Adverb für unser sehr. Hier sehen wir es nach einem Verb in der Bedeutung unseres viel (oder stark). Πάρα πολύ ist eine verstärkte, hervorhebende Variante von πολύ, die etwa unserem sehr viel bzw. äuβerst entspricht:
Καπνίζει πάρα πολύ. Sie raucht sehr viel/stark.
πολύ ωραία sehr schön, πάρα πολύ ωραία äuβerst/besonders schön.
Wichtig auch sich zu merken: ευχαριστώ πάρα πολύ (ich) danke vielmals.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.