αυτός als Adjektiv

αυτός als Adjektiv

αυτός ο αναπτήρας dies(es) Feuerzeug
αυτή η τσάντα diese Handtasche
αυτό το φόρεμα dies(es) Kleid
αυτά τα τσιγάρα diese Zigaretten

Wir haben αυτός – ή – ό schon als Demonstrativpronomen dieser, -e, dies (-es) gehabt sowie als betontes er, sie, es. Jetzt sehen wir dasselbe Wort als Adjektiv in Verbindung mit einem folgenden Substantiv. Das Besondere gegenüber dem Deutschen ist lediglich, dass der bestimmte Artikel ο, η, το usw. immer zwischen αυτός –ή -ό und dem Substantiv stehen muss, während wir ja nur entweder dieser Mann oder der Mann sagen können (nicht dieser der Mann). Natürlich kann das Wort auch in anderen Kasus gebraucht werden, z. B. im Akkusativ: θέλω αυτό τον αναπτήρας κι αυτή την τσάντα. Ich möchte dieses Feuerzeug und diese Handtasche.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.