ούζο, ουζάκι

ούζο, ουζάκι – Schnaps, Schnäpschen. Dieses -άκι (immer so betont) entspricht eigentlich unserer typischen Verkleinerungsform –chen oder –lein. Oft wird es aber verwandt, um eine Vorliebe für die so bezeichnete Person/Sache anzudeuten. Beispiele:

το παιδάκι (von παιδί) Kindchen
το σπιτάκι (von σπίτι) Häuschen
το ουίσκάκι (von ουίσκι) kleiner Whisky

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.