Δε δουλεύει. Δε μένουν

Δε δουλεύει. Δε μένουν. Δεν nicht – kann wie τον, την ohne dem –ν am Ende gebraucht werden, falls der folgende Laut kein Vokal oder kein κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, ξ, ψ ist.  (vergleiche den Beitrag „Der bestimmte Artikel, Akkusativ Singular“).  Δεν ist die allgemeine Art der Verneinung in der griechischen Sprache in Verbindung mit einem Verb, ausgenommen im Imperativ (μην) und für unser NEIN als (όχι), wenn kein Verb im Spiel ist.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.