Η Μαρία είναι φίλη μου

Η Μαρία είναι φίλη μου. Maria ist eine Freundin von mir (wörtlich: Maria ist Freundin mein). Das Griechische drückt auf diese kurze Art das Muster eine Freundin von mir aus: Das Possessivum folgt wieder auf das Substantiv, ohne dass jetzt aber irgendein Artikel gesetzt wird. Vgl. mit ο φίλος μου mein Freund (wörtl. der Freund mein). Weitere Beispiele:

Είναι φίλη σου. Sie ist eine Freundin von dir.
Είναι φίλη μας. Sie ist eine Freundin von uns.
Είναι φίλη τους. Sie ίst eine Freundin von ihnen.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.