Να τος – da ist er

Wir haben uns mit der Verwendung des hinweisenden να mit nachfolgendem Substantiv schon beschäftigt (siehe hier).
Hier nun treffen wir auf dasselbe να mit nachfolgendem Pronomen. Να τη. Da ist sie. Να τος. Da ist er.
Die auf das να folgenden Pronomen sind die Nominative des Personalpronomens der 3. Person αυτός -ή -ό, deren Anfangssilbe αυ- weggefallen ist. So ist τη aus αυτή entstanden; in unserer Lektion 35 bezieht es sich das eine Mal auf η Αθηνά und das andere Mal auf η άδεια. Das Pronomen τος, entstanden aus αυτός, bezieht sich in der Lektion 35 auf ο τροχονόμος. Wir könnten ebenfalls sagen: Που είναι το ταξί; Να το. Wo ίst das Taxi? Da ist es.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.