μόλις und πριν als Bindewort

Wir lernen zwei neue Konjunktionen (Bindewörter) kennen: μόλις sobald und πριν bevor. Wir erinnern uns, dass πριν από vor (zeitlich) als Präposition gebraucht wird. Πριν kann außerdem auch adverbial gebraucht werden im Sinne von vorher: δύο μέρες πριν zwei Tage vorher. Achten wir bitte ganz besonders darauf, dass μόλις und πριν mit dem Konjunktiv stehen, während die deutschen Entsprechungen sobald und bevor mit dem Indikativ verbunden werden, oft mit dem Indikativ eines Vergangenheitstempus. Μόλις τελειώσω, θα σας πάρω. Sobald ich fertig bin, nehme ich Sie dran. Λούσατε τα μαλλιά σας πριν έθετε; Haben Sie Ihr Haar gewaschen, bevor Sie kamen?

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.