θα πάει για ψώνια. Sie will einkaufen gehen.

Zu beachten ist hier, dass der griechische Ausdruck, der unserem einkaufen gehen entspricht, aus dem Verb für gehen πηγαίνω (Konjunktiv: πάω) sowie der Präposition για und dem Plural Substantiv ψώνια Einkäufe besteht.
θα πάει για ψώνια.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.