εφόσον als Konjunktion

Περίπου μισή ώρα, εφόσον η κυκλοφορία είναι κανονική. Ungefähr eine halbe Stunde, soweit der Verkehr normal ist. Hier haben wir eine weitere Konjunktion, εφόσον soweit, insofern im Sinne von wenn, falls. Zu beachten ist, dass η κυκλοφορία, wörtlich: Zirkulation, ebenso wie η κίνηση Bewegung als Ausdruck für den Straßenverkehr benutzt wird. Wir können beide Wörter ohne Unterschied gebrauchen.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.