Άμα δεν ξέρουν κάτι, … Wenn sie nichts Bestimmtes wissen, …

Άμα entspricht dem deutschen wenn sowohl im temporalen als auch im konditionalen Sinn. Es kann statt αν in Konditionalsätzen stehen, besonders wenn Anordnungen erteilt werden: Άμα πας στην πόλη, αγόρασέ μου δυο γραμματόσημα. Wenn du in die Stadt gehst, kaufe mir zwei Briefmarken. Es kann auch όταν vertreten, insbesondere im Sinne von immer wenn: Άμα δεν ξέρουν κάτι, φταίει το φαγητό. Wenn sie nichts Bestimmtes wissen, ist das Essen schuld.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.