Τηλεφωνώ – telefonieren

Τηλεφωνώtelefonieren, anrufen ist ein Verb vom Typ 3 wie συγχωρώ – es hat also die Präsens Aktiv Endungen -ώ, -είς, -εί, -ούμε, -είτε, -ούν. So gehen übrigens auch παρακαλώ bitten und ευχαριστώ danken.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.