για πολύ καιρό lange, für lange Zeit

για πολύ καιρόlange, für lange Zeit. Zu beachten ist hier, dass das griechische Adjektiv πολύς viel dem deutschen lange entspricht. Wir werden immer wieder feststellen, dass πολύς (ebenso wie μεγάλος) sehr vielseitig verwendbar ist.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.