υπάρχει – existieren

Στην κορυφή του υπάρχει μια εκκλησία. Auf seiner Kuppe steht eine Kirche. Auch in diesem Fall gebraucht das Deutsche verschiedene spezielle Verben (stehen, liegen usw.), wo das Griechische mit dem alle diese umfassenden υπάρχει für existieren auskommt.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.