Πού μένετε; Wo wohnen Sie?

Πού μένετε; Wo wohnen Sie? Man beachte, dass μένω sowohl dem deutschem bleiben als auch wohnen entspricht.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.