πολλά λουλούδια viele Blumen

πολλά λουλούδια viele Blumen Das Adjektiv πολλοί, πολλές, πολλά viele darf man nicht mit dem unveränderlichen Adverb von der gleichen Wurzel, πολύ sehr, verwechseln. Das Adjektiv, dessen Singular z. T. unregelmäßig ist, wird im Plural wie ein normales Adjektiv der Typen 1 oder 2 dekliniert und richtet sich natürlich nach dem Substantiv, zu dem es gehört: πολλοί άνθρωποι viele Menschen/Leute, πολλές γυναίκες viele Frauen, πολλά παιδιά viele Kinder, με πολλούς φίλους mit vielen Freunden.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.