λέω – sagen, nennen

Das Verb λέω sagen, nennen, erzählen hat gewisse Besonderheiten. Der Stammvokal verbindet sich im Präsens oft mit den Endungen in einer Weise, die wir schon bei πάω kennengelernt haben. Der einzige Unterschied ist, dass statt des α überall betontes ε steht. Hier die Formen zum Vergleich:

πάω πάμε λέω λέμε
πας πάτε λες λέτε
πάει πάνε λέει λένε

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.