το μικρό σας όνομα – Possessiva – Wortstellung

το μικρό σας όνομα Bis jetzt haben wir die Possessiva μου, σου, του usw. immer auf das zugehörige Substantiv folgen sehen. Wenn aber vor dem Substantiv ein Adjektiv steht, kann sich das Possessivum ebenso gut schon diesem anschließen; also entweder το καινούριο αυτοκίνητό μου oder το καινούριο μου αυτοκίνητο mein neues Auto.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.