Ορίστε, Εντάξει Bitte-sehr, In Ordnung

Ορίστε, Εντάξει Bitte-sehr, In Ordnung. Häufige, wichtige Ausdrücke. Ορίστε wird verwendet, wenn man jemandem etwas anbietet oder übergibt: hier ίst/sind. Εντάξει heißt in Ordnung oder ο. k

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.