Ο Πέτρος είναι γιατρός

Ο Πέτρος είναι γιατρός. Petros ist Arzt. Griechischer Satzbau: Ο Πέτρος ist das Subjekt des Satzes und deshalb Nominativ; ein zweiter Nominativ steht nach είναι, nämlich γιατρός.
Jetzt wollen wir uns mit einem weiteren Kasus (Fall) beschäftigen, dem Akkusativ. Der Akkusativ drückt das direkte Objekt eines Satzes aus, und darüber hinaus steht er im Neugriechischen nach den Präpositionen. Also: Η Μαρία έχει ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Maria hat eine Wohnung in Athen. Η Μαρία ist als Subjekt und damit Nomίnativ und ένα διαμέρισμα als direktes Objekt ist Akkusativ; auch στην Αθήνα ist Akkusativ, weil es von der Präposition σ(ε) abhängt.

 

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.