Παχύς ein Adjektiv vom Typ 3

Παχύς –ιά –ύ dick, fett ist ein weiteres Adjektiv vom Typ 3 und wird genauso dekliniert wie μακρύς –ιά –ύ.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.