μια και – wo doch

μια και δεν έχει καλές σχέσεις με το μαγείρεμα wo sie doch zum Kochen keine guten Beziehungen hat. Damit ist umschrieben, dass Maria angeblich keine gute Köchin ist. Beachten wir den Gebrauch νοη μια και wo doch, da doch als Variante zu μια που (der wir hier begegnet sind)

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.