το χειρότερο das Schlimmste

Wir haben bereits καλύτερος –η -ο besser(er), bester, am besten als Komparativ von καλός -ή- ό kennengelernt. Hier haben wir nun χειρότερος –η -ο schlimmer(er), schlimmster, am schlimmsten, den unregelmäßigen Komparativν und Superlativν von κακός –ή -ό. An Stelle νοη χειρότερο  kann man auch πιο κακό sagen.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.