τέσσερις χιλιάδες viertausend

Wir kennen das Adjektiv χίλιοι –ες –α (ein)tausend, das sich natürlich in Genus, Numerus und Kasus nach seinem Beziehungswort richtet. Achten wir jedoch bitte darauf, dass die übrigen Tausender nicht durch Zahladjektive, sondern durch den Plural des femininen Substantivs χιλιάδες ausgedrückt werden. So heißt es also δυο χιλιάδες άντρες zweitausend Männer, τρεις χιλιάδες γυναίκες dreitausend Frauen oder πέντε χιλιάδες βιβλία fünftausend Bücher.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.