καθένας – ein deklinierbares Pronomen

Ο καθένας jeder (einzelne) ist ein deklinierbares Pronomen wie κάποιος –α –ο (irgend)jemand und κανένας, καμιά, κανένα (irgend) jemand, niemand. Es ίst gebildet aus dem Stamm καθ- und dem unbestimmten Artikel (καθένας, καθεμιά, καθένα), ebenso wie κανένας seine Forman aus dem Stamm κα- oder καν- und dem unbestimmten Artikel zusammensetzt. Beide Pronomina richten sich natürlich in Genus, Numerus und Kasus nach ihrem Beziehungswort: Η καθεμιά είναι ωραία. Jede (von den Frauen) ist schön. Είναι ακριβά: το καθένα κάνει χίλιες δραχμές. Sie sind teuer: jedes von ihnen kostet tausend Drachmen.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.